Zespół Budynków Boczna

Inwestor: Budomatex SA
Lokalizacja: Siedlce
Powierzchnia: 8000 m2                    Etap: Projekt budowlano – wykonawczy
Rok: 2016                                             Realizacja: 2016

viz3viz1viz2viz4