Slice Hostel

Inwestor: Prywatny
Lokalizacja: Białoprądnicka, Kraków
Powierzchnia: 350 m2
Rok: 2010
Realizacja: 2012

W_01&02_HORIZONT2