Bonarka City Center

Inwestor: Bonarka City Center
Lokalizacja: Kraków
Etap: Koncepcja, Projekt Budowlany, Przetargowy, Wykonawczy
Rok: 2017 – 2018

W1B_cW1C_cW15_cW014_cW10D_cW4B_cW2A_fW013_f